INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY KAS ZOJM

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2016r. kasy ZOJM będą czynne od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 14.00

 

 


INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMIU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO W DNIU 15.03.2016r. (WTOREK)

Uprzejmie informujemy ,że w dniu 15.03.2016r. planowana jest aktualizacja Informatycznego Systemu Finansowo- Księgowego w związku z czym mogą wystąpić problemy w dostępie do danych finansowo-księgowych obsługiwanych Jednostek Oświaty. Zakończenie aktualizacji planowane jest do godziny 14.00. Przepraszamy za powstałe niedogodności, licząc na zrozumienie z Państwa strony.

 


INFORMACJA O GODZ. PRACY KAS W DNIU 30.12.2015r. (środa)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2015 r. kasy ZOJM będą czynne od godz. 9.00 do godz. 14.00, jednocześnie przypominamy, że w dniu 31.12.2015 kasy ZOJM będą nieczynne.

Przepraszamy za powstałe niedogodności, licząc na zrozumienie z Państwa strony. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Rozliczeń.


WAŻNE:

2015-06-03 - Dzień 5 czerwca (piątek) dzień wolny dla pracowników ZOJM

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Zarządu, dzień 5 czerwca 2015 roku jest dniem wolnym dla pracowników Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich

Zarządzenie nr 2/2015

 


 

więcej 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach od 04 marca 2014 r. do 7 marca 2014 r. nie będą czynne kasy ZOJM z powodu choroby pracowników. Rozliczenie zaliczek i pobieranie nowych oraz dokonywanie wpłat możliwe będzie od 10 marca 2014 r. włącznie.

Wobec powyższego, proszę o takie zaplanowanie wydatków Jednostki oraz wizyt pracowników Państwa Jednostki  w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich w bieżącym tygodniu, by uwzględnić tę sytuację.

W przypadku, gdy pobranie zaliczki byłoby jednak niezbędne, proszę o kontakt z pracownikami Działu Rozliczeń. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach możliwe będzie wypłacenie zaliczki w formie przelewu na wskazane konto osobiste osoby upoważnionej do pobierania gotówki w kasie ZOJM. Do wniosku o zaliczkę niezbędne będzie wówczas dołączenie informacji o koncie (dane właściciela, nazwa banku, numer konta).

Natomiast wpłaty można dokonywać w oddziałach i filiach banku PKO BP, najbliższa placówka obok głównej siedziby ZOJM znajduje się przy ul. Nowowiejskiej 5 lub w Punktach Obsługi Bankowej (POB) w następujących  lokalizacjach: ul. G.Zapolskiej 2/4, ul.Nowy Targ 1-8, ul.Kotlarska 41, ul.Kromera 44. W załączeniu przekazuję listę oddziałów banku PKO BP we Wrocławiu oraz zamieszczam poniżej mapę jak dojść do najbliższego oddziału banku PKO BP z  głównej siedziby Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Wrocławskie oddziały PKO

Proszę jednak pamiętać, że powyższe rozwiązanie wynika z zaistniałej okoliczności i nie stanowi reguły, która będzie stosowana w przyszłości.

Przepraszamy za powstałe niedogodności, licząc na zrozumienie z Państwa strony. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu z pracownikami Działu Rozliczeń.

 

więcej 

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem Nr 17 Dyrektora Zarządu zmianie ulegają  godziny pracy w ZOJM :

- Czas  pracy  w  Zarządzie  Obsługi  Jednostek  Miejskich  we  Wrocławiu  ulega  okresowej  zmianie  w  okresie  od  dnia  2  lipca  2012 r.  do  dnia    31  sierpnia  2012 r.

- W wyżej określonym terminie, praca wykonywana będzie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godz. 15.00  przy czym, dla pracowników Kasy Zarządu znajdującej się w siedzibie pracodawcy a także pracowników Działu Obsługi Osiedli, ustala się czas pracy w każdą środę do godziny 16:00 z zachowaniem dobowej normy czasu pracy.

 

więcej 

     Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich uprzejmie informuje, iż w związku z planowaną w okresie wakacyjnym zmianą siedziby Zarządu z ul. G. Zapolskiej 2/4 na ul. Namysłowską 8 (Centrum Biznesu "Grafit") podjęliśmy czynności reorganizacyjne w zakresie struktury i organizacji Zarządu.

     W związku z powyższym z dniem 4 czerwca 2012r., do utworzonej od dnia 01 stycznia 2012 r. siedziby Zarządu - Południe przy u. Jemiołowej 57, przenieśliśmy obsługę finansowo - księgową kolejnych 8 jednostek oświaty i skierowaliśmy do pracy 4 pracowników Zarządu.

     Dokonana po I kwartale bieżącego roku weryfikacja w zakresie obciążenia pracą poszczególnych pracowników oraz opisane wyżej działania spowodowały konieczność dokonania zmian personalnych na stanowiskach obsługujących jednostki w obu siedzibach Zarządu. Informacje o dokonanych zmianach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zarządu najpóźniej do dnia 11 czerwca 2012 r.

     Wszelkie informacje dotyczące harmonogramu przeniesienia siedziby Zarządu na ul. Namysłowską 8 zostaną Państwu przekazane po dokonaniu ostatecznych ustaleń w terminie późniejszym.

Prosząc o wyrozumiałość jednocześnie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

więcej 

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. 

Organem sprawującym nadzór nad Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich jest Prezydent Wrocławia za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

 

więcej 

Liczba elementów na stronie: 5 10 50 WszystkieAkty prawne

Przydatne ustawy, instrukcje

Kasy ZOJM

Godziny pracy kas